Veterinārārsts (putnkopībā)

Darbs Latvijā vienīgajā pilna ražošanas cikla uzņēmumā. Tas nozīmē dalību visos procesos no veterināra skatu punkta un pašu izstrādātas un apstiprinātas metodikas izmantošanu un pilnveidošanu.
Scroll to content

Profesiju grupa (Veterinārārsti).

Pamata pienākumi: 

  • piedalīties putnkopības audzēšanas koncepciju izstrādē, attīstībā un visos ražošanas procesos, 
  • izmantot uzņēmumā  apstiprinātās metodikas, 
  • lietot teorētiskās un praktiskās medicīniskās zināšanas veterinārmedicīnas nozarē.

Labumi:

  • Nelaimes gadījumu apdrošināšana
  • Bezmaksas transports noteiktos maršrutos 
  • Individuāla bonusu sistēma
  • Materiālie pabalsti atsevišķos dzīves gadījumos 
  • Obligātā Veselības pārbaude 
  • Dalība iekšējos pasākumos
  • Apmaksāta dalība uzņēmuma atbalstītos publiskos pasākumos

Kontaktinformācija

E-pasts: vakances@pfkekava.lv

Tel. nr. 67874016

Varbūt pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts? Informē viņu!

Teamtailor

Kandidātu atlases sistēma - nodrošina Teamtailor