Mehatroniķis (ražošanā)

Darbs Latvijā vienīgajā putnu gaļas ražotnē, kas apvieno gan kautuvi, gan sadali. Nodaļā notiek nemitīga modernizācija un robotizācija, kas ietver gan procesu izveidi, gan projektēšanu un pētniecību.
Scroll to content

Profesijas grupa (Mehānikas inženieri).

Pamata pienākumi: 

 • ievieš, pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, 
 • konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu, 
 • pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus, 
 • piedalās projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos.

Labumi:

 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana
 • Bezmaksas transports noteiktos maršrutos 
 • Individuāla bonusu sistēma
 • Materiālie pabalsti atsevišķos dzīves gadījumos 
 • Obligātā Veselības pārbaude 
 • Dalība iekšējos pasākumos
 • Apmaksāta dalība uzņēmuma atbalstītos publiskos pasākumos

Kontaktinformācija

E-pasts: vakances@pfkekava.lv

Tel. nr. 67874016

Varbūt pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts? Informē viņu!

Teamtailor

Kandidātu atlases sistēma - nodrošina Teamtailor