Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vadošais eksperts (ierēdņa amata vieta)

Atbalstīt veiksmīgākās Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu idejas jauna produkta izstrādei “zaļo” inovāciju un Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.
Scroll to content

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu uz Norvēģijas finanšu instrumenta departamenta Projektu ieviešanas nodaļas VADOŠĀ EKSPERTA ierēdņa amata vietuuz noteiktu laiku (līdz 2024.gada 31.decembrim).

LIAA savā komandā aicina profesionālu darbinieku, kuru interesē iespēja strādāt ar Latvijas uzņēmēju inovatīvajām idejām.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties Latvijas uzņēmumu inovāciju vajadzību apzināšanā.
 • Piedalīties Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – NFI programma) ieviešanā un atbalsta sniegšanā Latvijas uzņēmumiem.
 • Piedalīties iekšējo normatīvo aktu (iekšējo kārtību u.c. dokumentu) izstrādē. 
 • Piedalīties projektu iesniegumu vērtēšanā, lēmumu pieņemšanā par atbalsta finansējuma piešķiršanu un projektu īstenošanas uzraudzībā. 
 • Piedalīties projekta ietvaros iesniegto iepirkumu dokumentācijas vērtēšanā un sekot līdzi iepirkumu norisei. 
 • Piedalīties ārpakalpojumu veikšanā un iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, lai nodrošinātu NFI programmas pasākumus. 
 • Organizēt bilaterālās aktivitātes Latvijas un Norvēģijas divpusējo attiecību veicināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomikā, grāmatvedībā, finansēs, vadības zinībās vai tiesību zinātnēs) vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām.
 • Vēlama darba pieredze projektu vērtēšanas, vadības vai uzraudzības jomās.
 • Darba pieredze biznesa vai pētniecisko projektu analizēšanā un īstenošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Spēja apkopot, sistematizēt un analizēt lielu informācijas apjomu.
 • Pieredze dokumentu izstrādāšanā un normatīvo aktu piemērošanā.
 • Vēlamas zināšanas par Eiropas Savienības fondiem un Norvēģijas finanšu instrumentu.
 • Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī.
 • Labas sadarbības, komunikācijas un prezentēšanas prasmes.
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.
 • Augsta atbildība, uz rezultātu orientēta pieeja darbam.

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.
 • Labus darba apstākļus un darba izpildes vietu Rīgas centrā.
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.
 • Mēnešalgu šādā apmērā: 1.kategorija – 1052,00 EUR, 2.kategorija – 1209,00 EUR, 3.kategorija – 1382,00 EUR (bruto) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.

Pretendentiem/-ēm iesniegt līdz 2020.gada 5.jūnijam pieteikuma vēstuli, CV (latviešu valodā), izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa e-pastu personals@liaa.gov.lv ar norādi „NFID PIN vadošais eksperts” vai nosūtot pa pastu LIAA Personāla vadības nodaļai (Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442).

Pretendentu iesniegtajos pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi, atbilstoši ”Personas datu apstrādes principi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras amatu pretendentu atlasei” (publicēti LIAA mājas lapā: http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/vakances, turpmāk – Datu apstrādes principi atlasei). Iesniedzot pieteikumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Datu apstrādes principiem atlasei.

Pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.


Kontaktinformācija

E-pasts: personals@liaa.gov.lv

Tel. nr.: 67039407, 68801488, 67039403

Varbūt pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts? Informē viņu!

Teamtailor

Kandidātu atlases sistēma - nodrošina Teamtailor