Remontatslēdznieki (ražošanā un / vai putnkopībā)

Darbs uzņēmumā, kurā nemitīgi tiek modernizētas (digitalizētas, automatizētas, robotizētas) iekārtas un procesi. Pilna ražošanas cikla uzņēmums, kur vienas nodaļas darbs ietekmē nākošā procesa norisi.
Scroll to content

Profesijas grupa (Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki).  

Pamata pienākumi: apkalpot, regulēt un remontēt rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu dzinējus un mehāniskos mezglus, siltuma un ūdens padeves iekārtas.

Labumi:

  • Nelaimes gadījumu apdrošināšana
  • Bezmaksas transports noteiktos maršrutos 
  • Individuāla bonusu sistēma
  • Materiālie pabalsti atsevišķos dzīves gadījumos 
  • Obligātā Veselības pārbaude 
  • Dalība iekšējos pasākumos
  • Apmaksāta dalība uzņēmuma atbalstītos publiskos pasākumos

Kontaktinformācija

E-pasts: vakances@pfkekava.lv

Tel. nr. 67874016

Varbūt pazīsti kādu, kurš būtu ideāls kandidāts? Informē viņu!

Teamtailor

Kandidātu atlases sistēma - nodrošina Teamtailor